2022. augusztus 15., hétfő
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Bakonyszentkirály község Önkormányzati Képviselőtestületének rendelete a luxusadóról

Rendelete a luxusadóról

 


Bakonyszentkirály község Önkormányzati Képviselő-testületének
 
 
3/2006. (IV.10.) rendelete a
 
 
luxusadóról
 
 
 
 
Bakonyszentkirály község Önkormányzati képviselő-testülete a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. tv. (továbbiakban: Lux.tv.) 11.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazással élve a luxusadóról a következő rendeletet alkotja:
 
 
 
A rendelet hatálya
 
 
 
 
1.§ Az Önkormányzat illetékességi területén lévő a Lux. tv. 1.§-ában meghatározott ingatlanokra terjed ki.
 
 
 
 
 
 
Az adókötelezettség
 
 
 
 
2.§ Az adókötelezettség keletkezésére, változására, megszűnésére a Lux.tv. 2.§-ában foglaltakat kell alkalmazni.
 
 
 
 
 
 
Az adó alanya
 
 
3.§ Az adó alanya a Lux.tv. 3.§-ában meghatározott tulajdonos.
 
 
 
Az adó alapja
 
 
4.§ (1) Az adó alapja a lakóingatlan számított értéke.
 
 
(2) A számított érték a Lux.tv. 5.§-a szerint a településen meghatározott forgalmi érték figyelembe vételével kerül kiszámításra.
 
 
 
(3) A településen meghatározott forgalmi érték:
 
 
            a) egylakásos lakóépületben lévő lakás esetén:                                 100 eFt/m2
b)     többlakásos épületben, egyéb épületben lévő lakás esetén:        100 eFt/m2
c)      üdülő esetén:                                                                               100 eFt/m2
 
 
 
 
Az adó mértéke, összege
 
 
 
 
5.§ (1) Az adó évi mértéke a lakóingatlan számított értékének 100.000.000 forint feletti része után 0,5 százalék.
 
 
 
 
(2) Az (1) bekezdés szerinti adóból levonható a lakóingatlan után az adóévre, az adóalany terhére megállapított és az adóévben az adóalany által megfizetett magánszemélyek kommunális adója.
 
 
 
 
 
 
Hatálybalépés
 
 
 
 
6.§ (1) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
 
 
 
(2) Jelen rendeletben meghatározott forgalmi értéket 2006. és 2007. adóévben kell alkalmazni.
 
 
 
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a luxusadóról szóló 2005. évi CXXI. törvény, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezései az irányadók.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bakonyszentkirály, 2006. március 27.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csillag Zoltán                                                Feketéné Esztergályos Hilda
             polgármester                                                                      körjegyző
 
 
 
 
 
 
 
 
Kihirdetve: 2006. április 10.
 
 
 
 
 
 
Feketéné Esztergályos Hilda
                                                                                                   körjegyző