2023. december 11., hétfő
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

Jogi nyilatkozat

Zirc és Térsége Közigazgatási Portál (www.zircterseg.hu ) Jogi Nyilatkozata az oldal látogatói és regisztrált felhasználói számára.


Tisztelt Látogató!

Ön a Zirc és Térségi Közigazgatási Portál honlapjára (továbbiakban zircterseg.hu) történő látogatásával és/vagy a honlapon történő regisztrációjával elfogadja az alábbi feltételeket, amelyek látogatásának teljes időtartamára és a felhasználás bármely módjára kiterjednek:

 1. A Zirc és Térségi Közigazgatási Portál honlapján megjelenő szoftverek, a honlapon elérhető adattár és a térkép szerzői jogvédelem alatt állnak. Ezeknek a szoftvereknek és adatbázisoknak felhasználói jogaival a Bakonyi Önkormányzatok Szövetsége Területfejlesztési Társulása (8420 Zirc Rákóczi tér 15/b – továbbiakban Jogtulajdonos) rendelkezik. A felhasználói jogok a Jogtulajdonosra szerződésekben és megállapodásokban vannak átruházva. A szoftverek és adatbázisok mögött álló további jogtulajdonosokat a vagyoni jogok tulajdonosait a zircterseg.hu  tekintetében a Jogtulajdonos képviseli.

2. A Jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges az oldalak tartalmának részben vagy egészben történő tárolásához, sokszorosításához, többszörözéséhez, átmásolásához, terjesztéséhez.

 3. A Jogtulajdonos ugyanakkor hozzájárul a weboldalainak böngészéséhez, illetve az oldalak kizárólag saját felhasználási célból történő kinyomtatásához. A weboldalak tartalmának bármilyen üzleti célú felhasználásához a Jogtulajdonos előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges.

 4. Az írott vagy elektronikus sajtóból származó, zircterseg.hu honlapon a Jogtulajdonos által nyilvánossá tett, forrásmegjelöléssel ellátott információk és ilyen jellegű más dokumentumok valóságtartalmáért a Jogtulajdonos nem vállal felelősséget. Az adattárházban szereplő adatok megvásárolt adatok, melyeknek valódiságáért a forrásként megjelölt szerv tartozik felelősséggel.

 5. A zircterseg.hu honlap tartalmazhat olyan külső weboldalakra mutató hivatkozásokat, csatolásokat, amelyeket harmadik személyek üzemeltetnek. Az ilyen külső weboldalak látogatására, felhasználására a zircterseg.hu feltételei már nem terjed ki. A Látogató kizárólagos felelőssége, hogy a külső weboldalak látogatásakor az azokra érvényes használati feltételeket megismerje. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget a külső weboldalakon elérhető tartalomért. Valamely külső weboldalra mutató hivatkozás nem jelenti azt, hogy a Jogtulajdonos támogatja azt az oldalt.

 6. A Jogtulajdonos ezúton engedélyt ad arra, hogy külső weboldalakon a zircterseg.hu honlapra mutató hivatkozásokat, csatolásokat helyezzen el a külső weboldal tulajdonosa, üzemeltetője. A Jogtulajdonos azonban fenntartja magának a jogot, hogy bármely külső weboldalon a zircterseg.hu honlapra mutató hivatkozások, csatolások elhelyezésére vonatkozó engedélyét indoklás nélkül visszavonja.

 7. A zircterseg.hu honlapra történő látogatásával a Látogató vállalja, hogy a zircterseg.hu honlapra a Látogató által bármilyen módon felvitt tartalom nem tartalmaz szándékosan hibás adatokat, nyilvános közlésre alkalmatlan, harmadik személyek jogait sértő, illetve önmagában bűncselekményt megvalósító részeket, továbbá mindent megtesz annak érdekében, hogy a tartalom elküldése előtt eltávolítsa a vírusokat, vagy más, a honlap és annak működtetésére szolgáló hardver rongálására alkalmas elemeket.

 8. A Jogtulajdonosnak a felhasználók által a zircterseg.hu honlapra felvitt tartalomért fennálló felelősségére az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadóak. Ha a Látogató által a zircterseg.hu honlapra felvitt tartalom, illetve annak nyilvánosságra hozatala harmadik személy jogait, vagy jogos érdekeit sérti, a jogsértő tartalmat elhelyező személyt kártalanítási kötelezettség terheli, ha harmadik személy a Jogtulajdonos ellen a felvitt tartalom miatt eljárást indít, vagy egyébként vele szemben igényt érvényesít és a Jogtulajdonos a jogsértés miatt helytállni köteles. A Jogtulajdonos bármikor jogosult a Látogató által felvitt tartalmat honlapjáról eltávolítani.

 9. A Látogató tudomásul veszi, hogy az adatbázisokban tárolt és a Látogató számára elérhető adatok kizárólag megvásárolt, továbbközölt adatok. A Látogató a zircterseg.hu adatbázisából nyert adatokat saját és üzleti célra felhasználhatja. A felhasználás során az adatok valóságtartalmáért Jogtulajdonos nem vállal felelősséget, mivel az adatok a megjelölt forrásoktól módosítás és ellenőrzés nélkül veszi át. A Látogató a zircterseg.hu honlapra történő látogatásával és/vagy a honlapon történő regisztrációjával kifejezetten tudomásul veszi ezt a figyelemfelhívást.

 10. A Jogtulajdonos nem szavatolja, hogy az adatbázisok adatai bármely, a Jogtulajdonos vagy a Látogató által meghatározott célra alkalmasak, továbbá nem szavatolja, hogy a zircterseg.hu honlapon Látogató által elérhető adatbázisok adatainak letöltésére szolgáló alkalmazás bármilyen más rendszerrel, készülékkel vagy termékkel (pl. szoftver vagy hardver) együttműködésre képes. Az ezekből eredő károkért a Jogtulajdonos nem vállal felelősséget.

 11. A Jogtulajdonos nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek a honlap és annak tartalmi hibájából keletkeznek (beleértve a számítógépi programok, a dokumentációk, az adatbázisok és a térképi megjelenítés hibáit).

 12. A Jogtulajdonos tájékoztatja a Látogatót, hogy a zircterseg.hu tekintetében alkalmazandó jog a Magyar Köztársaság joga, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvényre (Ptk.) és a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényre (Szjt.). A Jogtulajdonos tájékoztatja továbbá a Látogatót, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. tv. értelmében a szerzői vagy a szerzői joghoz kapcsolódó jogok megsértése bűncselekmény.

 13. A zircterseg.hu minden tekintetben megfelel és összhangban van a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. Törvénnyel valamint az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozásáról szóló 1998. évi VI. Törvénnyel és a hírközlésről szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezésekkel.