2021. május 8., szombat
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

2012. április 30-i normatíva lemondás

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 101. §. (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások a Kincstár útján év közben első alkalommal április 30-áig kezdeményezhetik a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatának módosítását.

A határidő rövidsége miatt kérem, hogy a kitöltött, aláírt és lebélyegzett adatlapokat nemleges esetben is, szíveskedjenek 2012. április 26-án (csütörtök) 16.00 óráig a Munkaszervezet irodájába eljuttatni.


                                                         A D A T F E L M É R Ő  T Á B L A