2021. május 8., szombat
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

2010. évi normatíva elszámolás

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 64. §-ának (7) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások év végét követően a tényleges mutatók alapján, külön jogszabályban meghatározott határidőig, a költségvetési törvény szabályai szerint elszámolnak az igényebe vett normatív hozzájárulásokkal és támogatásokkal. Ez évben az elszámolást a helyi önkormányzat és többcélú kistérségi társulás az Igazgatósághoz 2011. március 11-ig nyújthatja be.

A fenti határidő betartása érdekében kérem, hogy a kitöltött adatlapokat, papír alapon, aláírva, lebélyegezve szíveskedjenek 2011. március 4-én 13.30 óráig a Munkaszervezet irodájába eljuttatni.