2021. május 8., szombat
Térkép kereső
Hírek
Események
< >
Dokumentumok
Támogatóink

2009. évi normatíva igénylés

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 64. §-ának (5) bekezdése alapján a helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások év közben több alkalommal is lemondhatnak a számukra feladatmutató alapján megállapított normatív hozzájárulások és támogatások előirányzatáról, vagy annak egy részéről. Ez évben az első lemondást a helyi önkormányzat, illetve a többcélú kistérségi társulás a Magyar Államkincstár Regionális Igazgatósága illetékes megyei szervezeti egységéhez (Igazgatóság) április 30-áig közvetlenül nyújthatja be.

A kitöltött adatlapokat szíveskedjenek 2009. április 28. 16.00 óráig a munkaszervezet irodájába eljuttatni. Változatlan adatszolgáltatás esetén elegendő azt egy levélben jelezni.